Voorbereidend schrijven

 

 
Schrijven is één van de moeilijkste dingen, die een kind in zijn/haar leven leert.

 Om tot schrijven te komen is het noodzakelijk dat hersenen, spieren en zintuigen met elkaar samen kunnen werken. Om zover te komen, hebben kinderen ruimte, tijd, spel en materialen nodig.

Er wordt onderscheid gemaakt 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het spontane “schrijven” en het methodische, technische schrijven (het schrijfonderwijs van groep 3 t/m 8). 

Het spontane “schrijven”, dat op tekenen lijkt, komt op natuurlijke wijze in de groepen 1 en 2 aan de orde. Met name de motorische ontwikkeling is daar één van de uitgangspunten. 

De motorische ontwikkeling van kleuters kun je stimuleren door materialen aan te reiken voor de tast (voelen), de grove en fijne motoriek.  Het gaat er dan om om het motorisch functioneren van het kind zover te krijgen, dat het kind voldoet aan de voorwaarden om te leren schrijven.

Schrijfvoorwaarden

Voorwaarden om tot schrijven te komen zijn:

 • de grove en fijne motoriek moet ontwikkeld zijn.
 •  de coördinatie van oog en hand moet goed zijn.q het kind moet vormen kunnen waarnemen.
 •  het kind moet vormen kunnen onderscheiden.
 • het kind moet kritisch kunnen waarnemen.
 •  het ruimtelijk inzicht moet goed ontwikkeld zijn.q de oriëntatie in de ruimte en in het platte vlak 
 • links/rechts/onder/boven moet geen problemen meer opleveren.

Hierbij is de ontwikkeling van de motoriek de belangrijkste.

Wat wordt er in groep 1 en 2 zoal om op speelse en natuurlijke wijze naar het echte schrijfonderwijs toe te groeien?

In een kleuterklas zijn er diverse mogelijkheden om de motoriek verder te ontwikkelen. Denk maar eens aan het volgende:

 • Door het tekenen is het kind bezig om de beweging vanuit de schouder via de elleboog naar de pols en de vingers te brengen. Eerst wordt er op grote vellen en dikke materialen gewerkt. Naarmate een kind vaardiger wordt kunnen kleinere vellen gebruikt worden en fijner materiaal.
 • Door kinderen bij de zand- en watertafel van “experimenterend bezig te laten zijn” met zand en water, en ze gedurende de kleuterperiode naar meer gerichte handelingen te laten gaan. 
  Daar komen vaak begrippen aan de orde, als "meer" en "minder", "vol" en "leeg", "groot" en "klein", "links" en "rechts", "hoog" en "laag", "hard" en" zacht", enz.  .
  Het afwegen, schatten, meten, passen, voelen enz. kan de beweging van het kind steeds fijner en behendiger maken. 
 • Bij bouw- en constructiemateriaal is de motoriek vaak doel op zichzelf. 
 • Maar ook kralenplankjes, mozaïek, blokjes, lego, puzzels, lotto’s, etc. H
  et werken van links naar rechts en in spiegelbeeld komt hierbij goed naar voren. 
 • Klei is geschikt materiaal om de vingers goed te gebruiken en te ontwikkelen. 
  Door te knijpen moet er wat ontstaan. De meeste kinderen vinden het leuk om met klei te werken. 
 • Het oefenen van de vingers geldt ook voor het vouwen van figuren. Daarbij moeten de vouwen met de vingers worden aangedrukt. Hoe moeilijker de te leren figuren, des te beter moet de motoriek zijn ontwikkeld.

De juiste pengreep valt nog niet mee…

Ook al kunnen de meeste kleuters nog niet schrijven, toch zijn ze al druk in de weer met (kleur)potloden.


Help je kind door te letten op de juiste pengreep:

 • Pak het potlood of de pen vast tussen de wijsvinger en de duim, op 2,5 cm van de punt.
 • De wijsvinger licht losjes en gebogen op de pen.
 • De pen rust op de binnenkant van het bovenste kootje van je middelvinger, net onder de nagelriem.
 • De middel- en de ringvinger liggen aan elkaar gesloten op de pink, die op het papier rust.
 • Verkleurt de nagel van je kind van roze naar wit, dan duwt het te hard. Spoor aan om het wat zachter te proberen. Te veel spanning kan leiden tot een houterig en traag geschrift.


De juiste schrijfhouding zoals die op school aangeleerd wordt vanaf groep 3

Wanneer je kind in groep 3 leert schrijven wordt ook de juiste schrijfhouding aangeleerd. Op onderstaand plaatje kun je zien wat de aandachtspunten zijn. 

(Door op het plaatje te klikken verschijnt een grotere versie.)

Voorbereidend schrijf oefeningen

Voor kinderen die het leuk vinden zijn er ook tal voor voorbereidend schrijfoefeningen op internet te vinden en in leuke werkboekjes.     

Door hier te klikken kun je leuke suggesties zien die ik verzameld heb.

Aangeboden in ''t Winkeltje:


Speciaal voor kinderen die moeite hebben met het goed vasthouden van een kleurpotlood, bied ik 3kantskleurpotloden aan.