Constructie-,
Bouw- en Moza´ekmaterialen

 

 

 


Je kunt kinderen al veel dingen leren of laten ervaren terwijl zij spelen. Kinderen leren door spelen onbewust. Voor sommige ervaringen is niet een speelgoed nodig. Kinderen kunnen ook spelen met materialen die je in het dagelijkse leven tegen komt.

Constructiematerialen, bouwmaterialen en moza´ekmaterialen zijn materialen die uit losse  delen bestaan, van een vaste en duurzame vorm, die ten opzichte van elkaar passend of sluitend zijn, zodat er constructies en voorstellingen mee gemaakt kunnen worden. 

Bouw- en constructiematerialen maken ruimtelijke vormen mogelijk en leiden vooral tot concrete voorstellingen die een relatie hebben met de werkelijkheid (een huis, een vliegtuig).

Moza´ekmaterialen leiden tot vormen in het platte vlak. De voorstellingen zelf zijn vooral schematisch of abstract van aard. Het gaat om de combinaties van kleuren, vormen of afmetingen, patronen en figuren.

 Voor zowel bouwmaterialen als moza´ekmaterialen geldt dat ze kinderen doorgaans sterk boeien. Kijk maar eens naar kinderen buiten. Als het maar even kan zijn ze met allerlei spullen constructies en bouwwerken aan het maken, met losse stenen een straat; met blokken, plankjes, latten en dergelijke; met kleden, rekken, gordijnen en touw, Het materiaal nodigt uit tot hanteren, experimenteren en tot het bedenken en maken van constructies.

 

Wat zijn ervaringen die kinderen op doen door het spelen met deze materialen?

 • Vormgevend bezig zijn en creativiteit in denken en handelen;
 • De omringende wereld goed waarnemen en op afmetingen en verhoudingen letten; voor onvoorziene problemen oplossingen bedenken;
 • Ruimtes creŰren en ruimtelijke relaties herkennen, verkennen en benoemen;
 • Nauwkeurig handelen om constructies goed te laten passen;
 • Passen en meten, vergelijken van hoeveelheden en tellen;
 • Verschillende vormen verkennen en tot nieuwe vormen combineren;
 • Gevoel voor vormen en kleuren ontwikkelen.

 

Wat is kenmerkend voor constructiematerialen?

 Voor constructiematerialen zijn de constructies en verbindingen kenmerkend die er voor zorgen dat elementen vast aan elkaar kunnen worden bevestigd. Deze verbindingen leveren weer nieuwe ervaringen op zoals bijvoorbeeld:

 • Het uitdagen van het kind tot nadenken, hoe zit iets in elkaar, waar begin ik, hoe ga ik verder;
 • Ze doen een beroep op de visuele waarneming; welke onderdelen passen, hoe lees je een werktekening;
 • Ze leren kinderen moeilijkheden te overwinnen
 • Ze bevorderen een goede co÷rdinatie tussen twee handen; bijvoorbeeld een draaiende beweging bij schroeven en moeren
 • Ze bevorderen de fijn hand- en vingermotoriek; inpassen van stukjes of vastklemmen.

 

 

Een filmpje hoe je blokken ook kunt gebruiken met ander speelgoed. Kinderen kunnen een labyrint bouwen en daar een Freaky Animal in loslaten.

 

Leuke Constructie-, Bouw- en Moza´ekmaterialen