Wat leert een kleuter in de leeftijd 5 tot 6 jaar?

 

Sociaal emotioneel

 • Je kind kan meerdere emoties bij zichzelf onderscheiden (boos, blij, bang). Je kind onderscheidt meerdere aspecten van het eigen gedrag (wat kan ik goed, wie vind ik aardig, wanneer ben ik blij?)

 • Je kind kan aangeven of iets wel of niet met opzet is gedaan en heeft gevoelens van trots, schuld, schaamte

 • Je kind toont wederkerige relaties met verschillende volwassenen

 • Je kind neemt initiatief tot interactie met andere kinderen en toont wederkerige relaties met verschillende andere kinderen.

 • Vriendschap is nog vaak een kwestie van eenrichtingsverkeer.

 

Spelontwikkeling

 • Je kind kiest bewust materiaal en roept zelf spelideeŽn op (fantasiespel)

 • Je kind komt tot een samenhangend spelverhaal met andere kinderen

 

Motoriek

 • Je kind kan op ťťn voet staan; hinken; een stuitende bal vangen; een kleine bal vangen.

 • Je kind kan over balk lopen; een bal stuiten en vangen; touwtje springen

 • Je kind  maakt soepele bewegingen met de vingers  bijvoorbeeld bij kleine kralen rijgen, vierkant knippen, knopen open/dicht

 • Je kind kan veters strikken

 • Je kind heeft een voorkeurshand bij verschillende handelingen.

 

Tekenontwikkeling

 • Je kind  kan een volledige menstekening maken met steeds meer details. Zo krijgen mensen kleding, huizen deuren en ramen en schoorsteen.

 

Zintuiglijke waarneming

 • Je kind kan abstracte vormen, figuren van elkaar onderscheiden en onthouden.

 • Je kind houdt bij inkleuren rekening met eenvoudige overlappingen; kan alle kleuren (ook licht en donker) en ook benoemen.

 • Je kind kan verschillen tussen afbeeldingen van abstracte vormen/figuren (letters/cijfers) onderscheiden en naleggen

 • Ook kan je kind geometrische figuren benoemen

 • Je kind kan een versje met meer dan vier regels onthouden en opzeggen.

 • Je kind kan het verschil horen tussen moeilijkere woorden die veel op elkaar lijken en kan met eenvoudige woorden rijmen.

 

Taalontwikkeling

 • Je kind spreekt in goed gevormde zinnen. De eenvoudige werkwoordsvervoegingen zijn goed (wij liepen)

 • Je kind kan een samenhangend verhaal van meerdere zinnen vertellen.

 

LichaamsoriŽntatie

 • Je kind kan enkelvoudige opdrachten naar het lichaam vertalen en kan lichaamsdelen met ogen dicht aanwijzen en benoemen: pols, enkel, hals, nek

 

Ruimtelijke oriŽntatie

 • Je kind kan ruimtelijke begrippen in afbeeldingen weergeven en verwoorden (denk hierbij aan voorzetsels als: in, op, naast, onder, boven, uit enz.)

 • Je kind beheerst ruimtelijke begrippen in het platte vlak gecombineerd (de jongen die voor en naast het huis speelt).

 • Je kind kan vanaf afbeeldingen ook nabouwen wat niet zichtbaar is.

 • Ook kan je kind links en rechts aan het eigen lichaam aanwijzen.

 

TijdsoriŽntatie

 • Je kind kan de dagen van de week in de goede volgorde opnoemen maar ook de delen van de dag in volgorde benoemen.

 • Je kind kan eigen ervaringen naar tijd indelen d.m.v. woorden als: straks, later, morgen, gisteren.

 • Je kind krijgt een beginnende belangstelling voor klokken en kalenders.

 

Ontwikkeling geletterdheid

 • Je kind krijgt steeds meer belangstelling voor letters neemt toe. Je kind begint de letters uit eigen naam in andere woorden te herkennen en kan misschien al  zelf woorden maken. Ook zal het al wat klanken aan letters kunnen koppelen en misschien al wat woordjes kunnen lezen.

 

Ontwikkeling van het inzicht in cijfers en getallen

 • Je kind zegt de getallenrij tot 10 goed op, het telt hoeveelheden tot 10 aanwijzend

 • Je kind kan hoeveelheden t/m 5 samenstellen en benoemen en kan zelfs al tot simpele erbij en eraf vragen antwoord geven mits het materiaal erbij heeft.

 

Ontwikkeling van het logisch denken

 • Je kind kan concrete hoeveelheden vergelijken m.b.v. evenveel, meer, minder op basis van 1-1 relaties t/m 8

 • Je kind brengt d.m.v. passen en meten rangorde aan en kan voorwerpen volgens 2 criteria ordenen.

 

Wil je weten hoe je je kind verder kan helpen in zijn of haar ontwikkeling op een speelse wijze?

Neem dan eens een kijkje verder bij de andere onderdelen van Leren door Spelen. Er worden veel tips gegeven en ook achtergrondinformatie over wat een kind nu precies leert door te spelen.