Voorbereiding op het leren lezen.

 

In groep 3 leren de meeste kinderen lezen. Om het leesproces beter te laten verlopen wordt er in de kleuterperiode aandacht aan geschonken. In de klas maar ook thuis kunnen kinderen zich al spelenderwijs op voorbereiden op het leren lezen.Dit kun je al doen door boeken voor te lezen aan kinderen waardoor ze leren dat illustraties en tekst in een boek samen een verhaal kunnen vertellen. Ook leren kinderen dat geschreven taal een vorm van communiceren met elkaar kan zijn. Denk maar eens aan het samen versturen van kaartjes, mailtjes, maar ook kranten, tijdschriften etc. Misschien kan je kind zelfs al wel wat letters lezen of wellicht herkent het al woorden of namen van gezinsleden.

Bewust van taal 

Bijna alle kinderen begrijpen de taal, die we spreken, zonder dat we hen dat bewust aanleren. Dat is een natuurlijk proces. Wat we ze wel aanleren is dat taal bestaat uit woorden en dat die woorden weer bestaan uit letters die op hun beurt weer gekoppeld zijn aan klanken.Eerst zal een kleuter woorden in stukjes kunnen klappen (oftewel lettergrepen) later zal het hele makkelijke woorden ook klank voor klank kunnen benoemen (b-oe-k)
Het zal begrijpen dat zinnen uit woorden bestaan. Het besef dat woorden uit letters en dus verschillende klanken bestaan, is belangrijk om in groep 3 tot het lezen en spellen van woorden te komen.
Om dit te kunnen leren, is het belangrijk dat het kind kritisch kan luisteren zodat het verschil kan horen tussen bijvoorbeeld een “m” en “n”, een “eu” en “ui”.
Begrippen als “vooraan” “achteraan” en “midden” zijn dus van wezenlijk belang om de volgorde van letters in een woord aan te kunnen geven. Dit zijn dus begrippen zullen dus beheerst moeten zijn voordat het kind begint met leren lezen.

Samen voorbereiden op groep 3

Op deze pagina vind je een aantal manieren om op een leuke manier bezig te zien met het voorbereiden op het leren lezen in groep 3. 

Wanneer je plezier hebt in de dingen die je doet, leer je sneller. (Maar vergeet niet dat fouten maken natuurlijk mag en dat ieder kind in een eigen tempo leert.)

 

Let op!

Wanneer je kind interesse heeft in letters/klanken, zorg er dan voor je dat de letters niet spreekt in kaa, aa, tee . Je maakt het dan erg moeilijk om die klanken samen te voegen tot kat. Beter is om de letters uit te spreken zoals je ze in een woord uit spreekt dus in het geval van kat als ku-à-tuh.

Voorlezen 

Natuurlijk hoort voorlezen hierbij. Je kind ervaart hoe fijn het is om een boek te lezen of om voorgelezen worden is. Laat het kind niet alleen in een boek kijken als je voorleest maar laat het ook zelf in boeken bladeren of “lezen”. Sommige kinderen zullen misschien zelfs willen “voorlezen” aan een ouder of aan een jonger broertje of zusje.

Klik hier voor nog meer informatie over voorlezen 

Spelletjes die je met je kind kunt doen om het te leren dat woorden uit klanken of letters bestaan:

 

  • Raad spelletjes als welk woord zeg ik nu. Waarin je een woord klank voor klank uitspreekt. In het begin is het het makkelijkste als je de klanken in elkaar laat overvloeien. (bijvoorbeeld mmmeeesss, later kun je m-e-s zeggen)
  • Letters uit kranten/tijdschriften/reclame-folders knippen die samen de naam van je kind of andere familieleden vormen.
  • Een Lettermemory maken van letters die het kind al kent of die de interesse hebben omdat ze in een naam zitten die het kind vaak gebruikt.
  • Speel het spelletje:"Ik ga op reis en ik neem mee..." Er mogen dan alleen dingen opgenoemd worden die met een vooraf afgesproken letter beginnen.

 

 

 

 

Schrijft je kind al?

Wanneer je kind zelf woorden gaat schrijven, corrigeer het dan niet als de spelling niet klopt. 
Laat het kind eerst ervaren dat het klanken om kan zetten naar letters. 
De juiste spelling van woorden komt van zelf wel aan de orde als je kind daar aan toe is.
Laat het ook eens een kaartje sturen naar een dierbaar persoon. Bijvoorbeeld een kaartje vanaf een vakantie adres of in de decemberperiode een briefje naar de Sint.


Smullen van Letters

Nog een leuk idee om te doen is koekjes bakken van letters!
Of letters die zo lekker glibberen in je vingers gemaakt van gelatine.
Of met slagroom letters op je bord maken.
Of met stroop op je pannenkoek.

 


Knutselen met Letters

Laat je kind zijn of haar naam eens kleien of uitknippen uit papier! Dan gebruiken ze nog een extra zintuig om de letters te leren kennen.
Of laat je kind op papier zijn of haar naam schrijven met lijm. Strooi daarna er zand overheen en de naam wordt te voorschijn getoverd!

 

Rijmen hoort ook bij het voorbereidend lezen.

Leuke rijmoefeningen zijn:

  • Zeg een woord en vraag aan je kind of het een woord kan verzinnen dat erop rijmt.
  • Als je een boekje voorleest die op rijm zijn geschreven, probeer dan je kind het rijmwoord te laten noemen aan het einde dan de regel.